stödboende

Stödboende

Vårt stödboende är en tillståndspliktig verksamhet där vi jobbar utifrån ett eget boende i form av stödlägenheter. Stödet är anpassat för unga och unga vuxna mellan 16-20 års ålder. Våra lägenheter finns i olika delar av Norrköping och vi har även lägenheter i samma trapphus som personalkontoret.

Syfte och arbetssätt

Stödboende är ett placeringsalternativ för ungdomar som behöver utslussning, eftervård eller en möjlighet att under trygga former träna inför ett självständigt boende och vuxenliv. 


Insatsen kan även gälla för ensamkommande ungdomar, unga föräldrar samt unga vuxna som lever i en konfliktfylld hemsituation. Det finns en flexibilitet i stödet och allt arbete sker individuellt utifrån placeringens vårdbehov.

6_2

Syftet och arbetssätt

Stödboende är ett placeringsalternativ för ungdomar som behöver utslussning, eftervård eller en möjlighet att under trygga former träna inför ett självständigt boende och vuxenliv. Insatsen kan även gälla för ensamkommande ungdomar, unga föräldrar samt unga vuxna som lever i en konfliktfylld hemsituation. Det finns en flexibilitet i stödet och allt arbete sker individuellt utifrån placeringens vårdbehov.

Vi finns där, när det behövs

Den placerade kan dygnet runt via vår jour komma i kontakt med personal. Vid akuta situationer kan personal snabbt vara på plats hos den placerade.

Vi finns där, när det behövs

Den placerade kan dygnet runt via vår jour komma i kontakt med personal. Vid akuta situationer kan personal snabbt vara på plats hos den placerade.

Läs om boende med stöd

Läs om skyddade boenden
 → 

Läs om vår öppenvård
 → 

Läs om våra familjehem
 → 

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss

vårdföretagarna_IVO_logga

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss

vårdföretagarna_IVO_logga

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss