Vilja Omsorg

Vilja Omsorg är en etablerad vårdverksamhet belägen i Norrköping. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner och tillstånd från IVO.  Vi bedriver stödboende, boende med stöd, familjehem, skyddat boende samt öppenvård.

 

Vår personal har mångårig utbildning och bred erfarenhet av att arbeta med barn, unga vuxna och vuxna med missbruksproblematik samt psykisk ohälsa. Vi har även god kunskap av arbete med våld i nära relationer samt spetskompetens inom hedersförtryck.

Vilja Omsorg

Vilja Omsorg är en etablerad vårdverksamhet belägen i Norrköping. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner och tillstånd från IVO.  Vi bedriver stödboende, boende med stöd, familjehem, skyddat boende samt öppenvård.

 

Vår personal har mångårig utbildning och bred erfarenhet av att arbeta med barn, unga vuxna och vuxna med missbruksproblematik samt psykisk ohälsa. Vi har även god kunskap av arbete med våld i nära relationer samt spetskompetens inom hedersförtryck.

Där det finns vilja finns en väg

Vilja Omsorgs drivkraft är tron på människors förmåga och vilja till förändring. Tillsammans bedriver vi en verksamhet som bygger på kvalitet, långsiktighet och ett äkta engagemang.

Vi tror att där det finns en vilja finns en väg.

Där det finns vilja finns en väg

Vilja Omsorgs drivkraft är tron på människors förmåga och vilja till förändring. Tillsammans bedriver vi en verksamhet som bygger på kvalitet, långsiktighet och ett äkta engagemang.

Vi tror att där det finns 

en vilja finns en väg.

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss

vårdföretagarna_IVO_logga

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss

vårdföretagarna_IVO_logga

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss