Om oss

Vilja Omsorg arbetar med ett stort engagemang och anpassar våra insatser till individen och dennes egna förmåga. Vår personalgrupp består av socionom, legitimerad psykoterapeut inom KBT, socialpedagog, behandlingspedagog och undersköterska inriktning psykiatri. Vi har mångårig och bred kompetens inom metoder så som Community Reinforcement Approach (CRA/ACRA), Återfallsprevention (ÅP), Motiverande samtal (MI), Kognitiv beteendeterapi och Lågaffektivt förhållningsätt. Vår legitimerade psykoterapeut är även specialiserad på kris och traumabearbetning samt ätstörningsbehandling. 

Där det finns vilja finns en väg

Vilja Omsorgs drivkraft är tron på människors förmåga och vilja till förändring. Tillsammans bedriver vi en verksamhet som bygger på kvalitet, långsiktighet och ett äkta engagemang.

Vi tror att där det finns en vilja finns en väg.

Vi finns där, när det behövs

Vilja Omsorgs drivkraft är tron på människors förmåga och vilja till förändring. Tillsammans bedriver vi en verksamhet som bygger på kvalitet, långsiktighet och ett äkta engagemang.

Vi tror att där det finns

en vilja finns en väg.

Vi har samarbete med flera externa aktörer inom hälso- och sjukvård, skola, hyresvärdar och olika företag. Detta gör att vi har möjligheten att utforma ytterligare alternativ och lösningar för våra klienter, i syfte att öppna upp så många vägar som möjligt för att målen med 

placeringen skall uppnås.

 

Stödet utformas i samråd med klienten, socialsekreterare, ev. vårdnadshavare samt kontaktperson. Kontaktmannaskap utövas i alla våra boendeformer och personal finns tillgänglig dygnet runt. Kontaktmannaskap innebär att placeringen blir tilldelad särskild personal som har det huvudsakliga ansvaret över planering och uppföljning av vården.

 

Vår målsättning är att klienten under sin placeringstid, ska få verktygen och kunskapen att på sikt leva ett tryggt och självständigt liv utan insatser från socialtjänsten.

 

 

Där det finns vilja finns en väg.

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss

vårdföretagarna_IVO_logga

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss

vårdföretagarna_IVO_logga