boendemedstöd

Lägenhetsboende med stöd, 21-65 år

Lägenhetsboende med stöd erbjuds vuxna som har behov av stöd i sin vardag. Vi erbjuder varje klient ett individuellt anpassat stöd av kvalificerad kontaktperson. Insatserna anpassas efter den boendes behov av stöd och kopplas till genomförandeplan och övriga behov. Våra lägenheter finns i olika delar av Norrköping och alla lägenheter är möblerade.

Exempel på stöd som kan erbjudas

•   Hjälp i kontakt med vård och myndigheter

•   Aktiviteter i dagliga livet (ADL) med ekonomifokus

•   Matlagning och att ta hand om sitt hem

•   Stöttning i att bibehålla drogfrihet

Exempel på stöd som kan erbjudas

•   Hjälp i kontakt med vård och myndigheter

•   Aktiviteter i dagliga livet med ekonomifokus

•   Matlagning och att ta hand om sitt hem

•   Stöttning i att bibehålla drogfrihet

te

Exempel på stöd som kan erbjudas

•   Hjälp i kontakt med vård och myndigheter

•   Aktiviteter i dagliga livet (ADL) med ekonomifokus

•   Matlagning och att ta hand om sitt hem

•   Stöttning i att bibehålla drogfrihet

Vi finns där, när det behövs

Den placerade kan dygnet runt via vår jour komma i kontakt med personal. Vid akuta situationer kan personal snabbt vara på plats hos den placerade.

Läs om våra stödboenden
→ 

Läs om skyddade boenden
→ 

Läs om vår öppenvård
 → 

Läs om våra familjehem
 → 

Kontakta oss

Litet formulär


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss

vårdföretagarna_IVO_logga

Kontakta oss

Litet formulär


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss

vårdföretagarna_IVO_logga

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss