öppenvård

Öppenvård

Vilja Omsorg öppenvård erbjuder behandlingsformer utifrån evidensbaserade program. Behandlingen sker i och utanför hemmet och är individuellt anpassat till den placerade. Under behandlingsprocessen sker samverkan med personens nätverk och övriga professionella kontakter.

•   Community Reinforcement Approach (CRA/ACRA)

•   Återfallsprevention (ÅP)

•   Motiverande samtal (MI)

•   Kognitiv beteendeterapi (KBT-samtal)

•   Lågaffektivt förhållningsätt

•   Community Reinforcement Approach (CRA/ACRA)

•   Återfallsprevention (ÅP)

•   Motiverande samtal (MI)

•   Kognitiv beteendeterapi (KBT-samtal)

•   Lågaffektivt förhållningsätt

Vår bakgrund

Vi som arbetar inom Vilja Omsorg har olika 

utbildningsbakgrund, vilket innefattar:

•   Legitimerad psykoterapeut inom KBT

•   Socionom

•   Socialpedagog 

•   Behandlingspedagog

•   Undersköterska inriktning psykiatri

Vår bakgrund

Vi som arbetar inom Vilja Omsorg har olika utbildningsbakgrund, vilket innefattar:

•   Legitimerad psykoterapeut inom KBT

•   Socionom

•   Socialpedagog 

•   Behandlingspedagog

•   Undersköterska inriktning psykiatri

5_2

Vår bakgrund

Vi som arbetar inom Vilja Omsorg har olika utbildningsbakgrund, vilket innefattar:

•   Hjälp i kontakt med vård och myndigheter

•   Aktiviteter i dagliga livet (ADL) med ekonomifokus

•   Matlagning och att ta hans om sitt hem

•   Stöttning i att bibehålla drogfrihet

Vi finns där, när det behövs

Den placerade kan dygnet runt via vår jour komma i kontakt med personal. Vid akuta situationer kan personal snabbt vara på plats hos den placerade.

Vi finns där, när det behövs

Den placerade kan dygnet runt via vår jour komma i kontakt med personal. Vid akuta situationer kan personal snabbt vara på plats hos den placerade.

Läs om boende med stöd 

→ 

Läs om skyddade boenden

 → 

Läs om våra stödboenden 

→ 

Läs om våra familjehem 

→ 

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss

info@viljaomsorg.se
+46 70 938 43 95

+46 72 937 08 08

vårdföretagarna_IVO_logga

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss

info@viljaomsorg.se
+46 70 938 43 95

+46 72 937 08 08

vårdföretagarna_IVO_logga

Kontakta oss


Här finns vi

Himmelstalundsvägen 43
602 16 Norrköping

Här når du oss